Osobní předání ocenění eOsobnosti

Magazín Egovernment v roce 2023  už po osmé oceňoval ty, kteří se svojí prací zasloužili o posun elektronizace veřejné správy v ČR. 22.března 2023.

GORDIC Region Tour 2023

Ve dnech 11. a 12.5.2023 se uživatelé IS GORDIC opět sešli k přednáškám a posezení se svými obchodními partnery.

Nemocnice Boskovice - Elektronické schvalování objednávek a smluv

V dubnu a květnu proběhla implementace rozšíření stávajícího systému GINIS o elektronické nahlížení na smlouvy a objednávky a jejich elektronické schvalování.