BLÍŽÍ SE TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2022 - VYTVOŘTE JEJ SNADNO V UCR

GINIS Express UCR v SQL verzi nabízí snadné vytvoření návrhu rozpočtu následujícího roku. Připomeňme si proto tuto funkci.

Funkce se nachází v modulu UCR – Účetnictví a rozpočet přes textové menu Rozpočet\ Návrh rozpočtu 2022.
Pokud chce uživatel vytvářet návrh rozpočtu pro rok 2022, bude se v programu nacházet v roce 2021.
 
Nový rok ještě nemusí mít otevřený. Po zvolení uvedené funkce je uživatel dotázán, zda chce mít návrh rozpočtu prázdný, nebo chce převést aktuální rozpočet roku 2021 na návrh rozpočtu 2022. Tuto volbu doporučuji, zrychlí vytváření rozpočtu.
 
Druhý dotaz je, zda požadujeme předplnit popisy návrhu z účtového rozvrhu textem oddíl paragrafů nebo položek.
I tato volba usnadňuje práci a předplněný text se dá snadno změnit. Pak už můžeme přistoupit k samotné práci. Je na uživateli, zda rozpočet pořídí jen na položky, nebo oddíl paragrafy, nebo celou rozpočtovou skladbu.
 
Návrh rozpočtu disponuje funkcemi, jako je duplikování řádku, sloučení, nebo balancování.
U balancování si může snadno uživatel nastavit, zda bude částka zvýšena procentem, nebo konkrétní částkou. Kdo má více druhů bankovních účtů, v seznamu doporučuji zapnout sloupec SU. Pak jde rozpočet definovat pro základní běžný účet, běžný účet fondů nebo účty dlouhodobých úvěrů.
 
Tisk návrhu rozpočtu obsahuje sloupce schválený rozpočet na rok 2021, upravený rozpočet na rok 2021, skutečnost k aktuálnímu dni roku 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022. Sestava může být zobrazena za celou rozpočtovou skladbu, nebo příjmy položka a výdaje oddíl paragraf, nebo příjmy a výdaje oddíl paragraf s položkou.
 
Po schválení takto vytvořeného návrhu rozpočtu a otevření nového roku uživatel zvolí v roce 2022 textové menu Rozpočet\ Uzávěrka R\ Převést NR na SR
data se přenesou, odpadá přepisování Excelovských tabulek.