PLACENÁ OTCOVSKÁ DOVOLENÁ (GINIS PAM)

Od 1. 1. 2022 se prodlužuje placená otcovská dovolená. Zatímco doposud měl otec dítěte po jeho narození nárok na jeden týden placené otcovské dovolené, od začátku ledna 2022 bude mít nárok na 2 týdny (14 dní). Základní podmínky pro nárok na placenou otcovskou dovolenou, se nemění. (Zákon 330/2021 Sb., který novelizuje zákon 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).

Nárok 6 týdnů od narození dítěte – od 1. 1. 2022 bude období prodlouženo o dobu hospitalizace dítěte ve zdravotnickém zařízení ze zdravotních důvodů dítěte  nebo matky dítěte. Otec dítěte se bude moci rozhodnout, zda bude čerpat otcovskou i v době, kdy je dítě v nemocnici nebo zda počká s čerpáním až na jeho návrat. Přípustné jsou obě možnosti. Pokud se dítě narodí na konci roku (konec listopadu, prosince 2021), tak aby k 1. 1. 2022 ještě neuplynulo 6 týdnů od porodu, vznikne také nárok na 2 týdny placené otcovské dovolené (dávka otcovské poporodní péče).